تلفن تماس :  ۰۲۱۲۲۵۱۰۸۳۲

آدرس دفتر مرکزی: پاسداران – بوستان دوم – بعد از چهار راه عراقی – جنب مترو زین الدین – پلاک ۱۲

پیامک ارسال عدد ۲۰۰ به سامانه شماره ۳۰۰۰۶۰۴۰۲۷۰۰۰۰

از طریق سامانه زیر میتوانید پیام خود را ارسال نمایید: