گلدان گل

اطلاعات در مورد گیاه سینگونیوم یا سر نیزه ای

نام علمی : Syngonium Podophyllum نام انگلیسی : Arrowhead Vine/ Goosefoot Plant نام فارسی : سینگونیوم یا سر نیزه ای خانواده : Araceae کاربرد : بالا رونده ای برگ زینتی و مقاوم، مناسب برای داخل آپارتمان ، گلخانه و یا … ادامه مطلب

اطلاعات در مورد گیاه بروملیا گل قرمز

نام علمی : Tillandsia cyanea نام انگلیسی : Pink Quill / Air Plant نام فارسی : بروملیا گل قرمز خانواده : Bromeliaceae کاربرد : گیاهی گلدار و مقاوم، مناسب برای داخل آپارتمان، گلخانه و اتاق آفتاب گیر و یا فضای … ادامه مطلب

اطلاعات در مورد گیاه شمشیر آتشین یا وری سیا

نام علمی : Vriesea splendens نام انگلیسی : Flaming Sword نام فارسی : شمشیر آتشین یا وری سیا خانواده : Bromeliaceae کاربرد : گیاهی گلدار از تیره آناناس مناسب برای داخل آپارتمان، گلخانه و اتاق آفتاب گیر و یا فضای … ادامه مطلب

اطلاعات در مورد گیاه زامیفولیا

نام علمی : Zamioculcas zamiifolia نام انگلیسی : Arum Fern / Aroid Palm نام فارسی : زامیفولیا خانواده : Araceae کاربرد : گیاهی برگ زینتی و مقاوم، مناسب برای داخل آپارتمان، گلخانه و اتاق آفتاب گیر و یا فضای باز … ادامه مطلب

اطلاعات در مورد گیاه یوکا آپارتمانی

نام علمی : Yucca elephantipes نام انگلیسی : Elephant Yucca نام فارسی : یوکا آپارتمانی خانواده : Agavaceae کاربرد : گیاهی با برگ زینتی و مقاوم مناسب برای داخل آپارتمان، گلخانه و اتاق آفتاب گیر و یا فضای باز در … ادامه مطلب

اطلاعات در مورد گیاه شیپوری آپارتمانی

نام علمی : Zantedeschia نام انگلیسی : (Calla / Calla Lily/ Arum Lily (hybrids نام فارسی : شیپوری آپارتمانی خانواده : Araceae کاربرد : گیاهی گلدار و زینتی مناسب برای داخل آپارتمان، گلخانه و اتاق آفتاب گیر و یا فضای … ادامه مطلب
پیگیری سفارش
لیست مقایسه